Utbildning i Kommunikologi

Utbildning i Kommunikologi leder fram till en TvärDisciplinär MetaKompetens.
En kompetens som gör det möjligt att genomföra kvalitativt förändrings- och utvecklingsarbete inom och mellan människor oavsett område och systemnivå. 

Utbildningen kan genomföras av ”alla” oavsett bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet. Den kan genomföras som en grundutbildning, fortbildning eller som vidareutbildning.

Utbildningens uppbyggnad

Utbildningen är designad som ett aktivitetsbaserat utbildningsprogram.
Den är uppdelad i moduler som vardera pågår i fem dagar och det utbildas på tre nivåer som bygger på varandra;
Basic Level, Intermediate Level samt Advanced Level.
Du väljer själv ditt studietempo.

Skiss utbildningen i kommunikolgi
Basic Level

Modul I – Introduktion och presentation av ”kommunikationens notsystem”. Träning av grundläggande färdigheter.
Modul II – Fortsättning och fördjupning. Träning av grundläggande färdigheter och egenutveckling.
Modul III – Fortsättning och fördjupning. Träning av grundläggande färdigheter och egenutveckling.
Modul IV – Integrering och träning på hela materialet från modul I, II och III. Påbörja feedback-träning och sjävutvärdering.

Modul II och III kan genomföras i valfri ordning.

Intermediate Level

Modul Filter – Träning i att kartlägga, beskriva och kvalitetsutvärdera ”any human activity”, inklusive metoder, teorier, modeller, forskning, projekt etc.
Modul PED – Träning i att planera, genomföra och utvärdera presentationer och undervisning av olika slag. Fortsatt feedback-träning.

Modul Filter och PED är fortsatt integreringsmoduler med träning på hela materialet inklusive egenutveckling.

Advanced Level

Metamoduler – Minst två valfria moduler av modulerna I, II, III, IV, Filter och PED.
Modul Produktutveckling – Träning med fokus på produktutveckling och kvalitetssäkring.
Modul Teaching Communicology – Träning på undervisning av kommunikologiska ämnen. Integrerande dialoger med dimensioner av filtrering, kvalitetsutvärdering, feedback och reflektion.

Modulerna på Advanced Level kan utföras i valfri ordning.

Pedagogiskt upplägg

För att skapa förutsättningar till ett effektivt lärande så varieras de pedagogiska aktivitetsramarna under utbildningen. Några exempel är föreläsningar, demonstrationer, filminslag, filtrering (analys), träning under vägledning, erfarenhetsutbyte, reflektion och överföring av kunskap/kompetens. I tillägg uppmuntras till egen träning mellan modulerna för kompetensbyggnad.

Programmet är designat så att egenutveckling, samarbetsträning och ledarutveckling är en kontinuerlig process under utbildningen. Från modul IV påbörjas självevaluering under handledning.

Certifiering

Certifikat utdelas när du som student har genomgått de olika nivåerna: Basic, Intermediate och Advanced level.
För att bli Kommunikolog krävs minst 10 moduler – inkluderat Basic, Intermediate och Advanced level.  

Kvalitetssäkring och kompabilitet

Utbildningen kvalitetssäkras av Institute of Communicology och Skandinavisk Institutt for Kommunikologi.

Vårt utbildningsprogram är kompatibelt med kvalitetssäkrade utbildningsprogram på flera orter i Europa.

Läs mer på communicology.com

Förståelse, balans
Rulla till toppen